გეითსის ფონდი ყოველწლიურ ანგარიშს იწყებს: 2030 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიზნების პროგრესი

გლობალური სიღარიბის შემცირება და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება არის ბილ და მელინდა გეითსის ფონდის აქცენტი, რომელიც მდებარეობს სიეტლში, ქალაქ სიეტში, ფართომასშტაბიანი ქველმოქმედების მონაცემების გამოყენებისათვის ამ თამამი მიზნის წარმატების შესაფასებლად. ორგანიზაცია აქვეყნებს ახალ ანგარიშს მონაცემების გასაზიარებლად, წარმატების აღსანიშნავად და გააფრთხილოს გლობალური საზოგადოება და თუ ჩვენ არ შეგვიძლია განვაგრძოთ ინვესტიციების განვითარება, რა მოხდება სამყაროში .2012 წლისთვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მდგრადი განვითარების 18 მონაცემი მიზნები, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანების რიცხვი, გაუმჯობესებული კონტრაცეპტივებისა და შიდსით დაავადებულთა სიკვდილიანობის გაზრდა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 2015 წლისთვის მდგრადი განვითარების ყველა მიზანს 2015 წლისთვის მიაღწევს. 2030 წელს, აივ / შიდსით დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი 1000 ადამიანზე მთელს მსოფლიოში, თუმცა ანგარიში ასევე აფრთხილებს მთავრობებს, რომლებიც ბოდიშს იხდიან განვითარებად ქვეყნებში, მაგალითად, გეითსის ფონდის ანგარიშის მიხედვით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის მაჩვენებლებზე და კვლევის მონაცემების შეფასებაზე, თუ შიდსის მკურნალობის ფონდები 10% -ით შეიძლება გამოიწვიოს 5.6 მილიონი სიკვდილიანობა, გლობალური ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ძირითადი მაჩვენებლების კვლევის გარდა არამედ იმედოვნებენ, რომ ბევრი ახალგაზრდა ლიდერი მოიზიდავს … ყოველწლიურად გვსურს იმავე მეტრიკებით გამოვიყენოთ, ვისთანაც გულახდილად ვსაუბრობთ, ვფიქრობთ, რომ ეს არის საუკეთესო გზა ამ ბიზნესის განვითარებისთვის, ისე რომ ყველას აქვს მისია “. გეითსი ფონდი 2030 წლამდე. (წარბები)